KözéletVárosi elismeréseket adtak át

2021. július 1., csütörtök
 
Városi elismeréseket adtak át

Átadták a Hódmezővásárhely Egészségügyéért, a Hódmezővásárhely Közszolgálatáért, a Pedagógus Életműdíj, valamint a Hódmezővásárhely Ifjú Tehetsége idei városi elismeréseket.

 

 

 

 

 

 


 

Dr. Márki-Zay Péter polgármester üdvözölte a résztvevőket és kihangsúlyozta, a mai díjazottak mindannyian szolgálták az emberiséget, és mikor valakinek neve fentmarad a történelemben, az soha nem az anyagi javaiért történik, hanem sokkal inkább a jóságáért, a szolgálatáért. A polgármester köszönetét fejezte ki a díjazottaknak több évtizedes alázatos munkájukért.

A Hódmezővásárhely Egészségügyéért kitüntetést Városunk Közgyűlése alapította.

A rendelet értelmében azon személyek részére adható, akik Hódmezővásárhely egészségügyében legalább 25 évet szolgáltak, akik erkölcsi tisztességgel, emberi megbecsüléssel rendelkeznek és a szakmájukban kimagasló teljesítményt értek el. A kitüntetett egy bronzból készült plakettet kap, amelyet Semmelweis Ignác portréja díszít, és amely Kotormán László szobrászművész alkotómunkáját dicséri.

A mai napon három olyan vásárhelyi orvos részesül kitüntetésben, akik valamennyien nem csak a gyógyításban, hanem emberségben is élenjártak és példát mutattak. A város közössége tiszteli, megbecsüli és elismeri munkájukat.

 

Hódmezővásárhely Egészségügyéért elismerésben részesült Dr. Ágoston Katalin csecsemő és gyermekgyógyász főorvos.

Hódmezővásárhelyen született. 1968-ban érettségizett Hódmezővásárhelyen, a Bethlen Gábor Gimnáziumban. Ezt követően egy évig segédápolóként dolgozott a vásárhelyi kórházban. Az orvosi egyetemet Szegeden végezte, itt szerzett általános orvosi diplomát 1974-ben. Még abban az évben a hódmezővásárhelyi kórház gyermekosztályán osztályos orvosként kezdett dolgozni, majd 1978-ban csecsemő és gyermekbetegségekből szakvizsgát tett innentől körzeti gyermekorvosként az Agyag utcai, majd a kertvárosi gyermekorvosi rendelőben folytatta a gyógyítást. 1985-94-között a Hódtóban gyógyította a kis betegeit, majd 94 és 97 között egyéni vállalkozó gyermekorvos lett. 1997-ben megalapította a „Homeoped” Egészségügyi és Szolgáltató Bt-ét. A körzeti gyermekorvosi munkája mellett heti 1-2 alkalommal éjszakai ügyeletet látott el a kórház Csecsemő-újszülött és gyermekosztályára.1997-ben Dr. Kozma János utódaként kollegiális vezető főorvos lett. 1998-ban kapott városi szakfőorvosi kinevezést. 2000-ben homeopátiából vizsgát tett a Budapesti Semmelweis Egyetemen. Aktív résztvevője az Irányított Betegellátási Rendszer projektnek. 2008-ban klasszikus homeopátiából a Homeopátiás Európai Bizottság Oktatási Albizottsága előtt sikeres vizsgát tett. 2013-tól Címzetes gyermekgyógyász főorvos. 47 éve gyógyítja a vásárhelyi beteg kisgyermekeket.

 

Hódmezővásárhely Egészségügyéért elismerésben részesült Dr. Dezső Ilona csecsemő és gyermekgyógyász..

Hódmezővásárhelyen született. Általános és középiskoláit is a városban városunkban végezte. Érettségi után egy évet a Csongrád megyei KÖJÁL bakteriológiai laboratóriumában dolgozott. 1972-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett általános orvosi diplomát. Még abban az évben a Hódmezővásárhelyi Kórház gyermekosztályán kezdett dolgozni. 1976- ban csecsemő és gyermekgyógyászatból szakvizsgát tett. 1976-tól körzeti gyermekorvos, majd háziorvosként kezdett dolgozni. 2014-ben címzetes főorvosi rangot kapott. Háziorvosi munkája mellett három óvodában, két iskolában iskolaorvosi teendőket is végez, valamint a Cseresnyés kollégium ambuláns betegeit is ellátja. Hosszú évtizedek óta a Kozmutza Flóra Intézet fogyatékkal élő gyermekeinek orvosa. Szívvel, lélekkel, éjjel, nappal rendkívüli szeretettel és önfeláldozással gyógyítja a hódmezővásárhelyi gyerekeket. A legnagyobb öröm főorvos asszony számára az, ha egy gyerek odamegy hozzá, megöleli és azt mondja: szia, doktornéni. 49 éve áll a kis betegei szolgálatában.

 

 

Hódmezővásárhely Egészségügyéért elismerésben részesült Dr. Fritz Izabella főorvos.

Hódmezővásárhelyen született. 6 éves volt, amikor kényszerből Szegedre költöztek. Iskoláit és az egyetemet is Szegeden végezte. 1969- ben orvosként került vissza Hódmezővásárhelyre. Üzemorvosként a HÓDIKÖTnél kezdett dolgozni. Majd a Porcelángyár, Mérleggyár, Erzsébet Kórház, Polgármesteri Hivatal üzemorvosa lett. Jogszabályi változások miatt 1995-től vállalkozóként látja el feladatait. Foglalkozás egészségügyi alapszolgáltatásként ellátási körébe tartozik többek között a Csongrád Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó Hódmezővásárhelyi Kórház Hódmezővásárhelyi részlege, és a Polgármesteri Hivatal, valamint a városunkhoz kötődő több nagy és kisebb vállalkozás. Jelenleg is Foglalkoztatás Egészségügyi és Háziorvosként dolgozik, immár 52 éve megszakítás nélkül.

 

 

A 2021-es év „Hódmezővásárhely Közszolgálatáért” kitüntetést Francisztiné Molnár Erzsébet kapta.

Francisztiné Molnár Erzsébet Kiskundorozsmán született. A Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképzőben szerezte óvónői diplomáját 1962-ben. Még ebben az évben a Szent István utcai óvodában kezdett el dolgozni. 1966-tól az Ifjúsági Ház igazgatója lett. 1970 őszétől a Zrínyi utcai Óvodában óvónőként, óvodai felügyelőként dolgozott. 1973 novemberétől a Kertvárosi Óvoda vezetője lett. A városi óvodák irányítását 1975 márciusától végezte. 1996-tól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában oktatási referensként folytatta pályafutását 2001 márciusi nyugdíjazásáig. A Hódmezővásárhelyi Oktatástörténeti Album, A vásárhelyi Óvónőképző negyven éve, valamint a Hódmezővásárhely óvodatörténete című művelődéstörténeti, helytörténeti könyvek szerzője. Francisztiné Molnár Erzsébet közel 39 évet dolgozott a köz szolgálatában.

 

 

Pedagóiai Életműdíjban részesült Lantos Etelka középiskolai tanár.

Lantos Etelka, magyar nyelv és irodalom-történelem szakos középiskolai tanár, közoktatásvezető, mesterpedagógus, pedagógiai szakértő. 35 éves pályája során olyan tudást és emberi értékeket közvetített, amelyek tanulók generációi számára szolgálnak iránytűként mind a mai napig. Diákjait szeretettel és szeretetre nevelte, önálló gondolkodásra, a humanista értékeke tiszteletére. A magyar irodalom és történelem mellett különösen nagy hangsúlyt fektetett tanítványai anyanyelvi kompetenciájára, az anyanyelv ápolásának fontosságára. Szervezett országos anyanyelvi konferenciát, nyelvművelő köröket, diákjai rendszeresen szerepeltek a Szép Magyar Beszéd, valamint az Édes Anyanyelvünk versenyen. Nyelvművelő munkásságáért a minisztérium Kazinczy-jutalmát is elnyerte. 1997 és 2001 között intézményvezetőként emelte új szintre, virágoztatta fel szeretett iskoláját. Vezetése alatt bővült az intézményben az érettségi megszerzésének lehetősége, egy új, fiatalos, lendületes tanári közösséget épített. Vezetőként stabilitást és biztonságot sugárzott, példát mutatott a pontos, precíz, igényes munkavégzésre, elvárta, hogy kollégái egymást segítsék, biztassák, tiszteljék. Pályafutásának szakmai csúcspontja mesterpedagógussá, pedagógiai szakértővé válása. Választott hivatására szolgálatként tekintett, mások segítése mindig is természetes volt számára. Diákjait az önálló tanulás és gondolkodás képességéhez segítette hozzá, kollégáinak szakmai és emberi támasza volt 35 éven keresztül.


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elismeréseként „A pedagógus szolgálati emlékérmet” Szabóné Szatmári Éva óvodapedagógus kapta:

Szabóné Szatmári Éva 1984. augusztus 1-jétől dolgozik a jelenlegi Mária Valéria Keresztény Óvodában (a volt Virág Utcai és Mária Valéria Óvodában) megszakítás nélkül. Diplomáját a Felsőfokú Óvónőképző Intézetben szerezte Kecskeméten. Az önképzést mindig fontosnak érezte, így a kisebb tanfolyamokon, továbbképzéseken kívül 1999-ben elvégezte a Gyermektánc Oktató szakirányú szakképzést Szarvason, a Körös Főiskolán. 2008-ban szakvizsgát szerzett a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán Nyelv és beszédfejlesztő szakon. 2002-ben felkérték, hogy zeneóvodai foglalkozásokat vezessen. 2003 óta az óvoda kamarakórusának, 2015 óta az Ének-zenei szakmai munkaközösség vezetője. Óvodán kívül is aktív társadalmi életet él. Alapító tagja volt a Zöld kapocs Környezeti Nevelők Egyesületének. 2002-ben kezdte meg a Madárbarát kert programot. 2005-ben hívta életre a Zöld Labda Kört. Az elismerést az óvoda vezetése igényelte meg, nyugdíjba vonulása alkalmából.


 

Hódmezővásárhely Ifjú Tehetsége díjban részesült Karsai Endre Zsombor, Lemaitre Lucien és Sirkó Regő


Karsai Endre a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 12.C osztályában végzett, a gimnázium matematika-fizika-informatika tagozatos tanulója volt júniusig. Az egyik legjobb képességű, kitűnő diák, emellett 9. és 10. osztályban 6-6, 11. osztályban és 12. osztályban 10-10 tantárgyi dicséretet szerzett. Számos jelentős versenyen ért el sikereket.

 

Lemaitre Lucien a Németh László Gimnázium, Általános Iskola 11. A osztályos tanulója. Minden tanévben elért kitűnő tanulmányi eredményén felül a kémia tantárgy szakterületén rendszeresen, időben párhuzamosan bizonyítja tehetségét, precizitását és elhivatottságát több országos megmérettetésen. Számos jelentős eredményt ért el különböző tantárgyi versenyeken. Például  az országos tanulmányi versenyeken való eredményes részvétele alapján az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szervezésében az IChO Nemzetközi Kémia Olimpiára készült, amelynek kvalifikációs válogatóján országos 18. helyezést ért el.


Sirkó Regő júniusban fejezte be a 8. évfolyamon tanulmányait a Szent István Általános Iskolában.Szinte minden tantárgyból megmutatta tehetségét az évek során, de két területen különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezek az angol nyelv és a kémia. 

 
 
VH
 

Olvassa el ezt is!

Az internet sötét árnyalatai

Az internet sötét árnyalatai

Dzsihadista propaganda, fake news dömping, politikai választások befolyásolása, bosszúpornó vagy éppen a tinédzserek őrült kihívásai. Mindez az interneten és a közösségi portálokon.
Még mindig több az eladó lakás Vásárhelyen

Még mindig több az eladó lakás Vásárhelyen

Az idei évben Vásárhelyen eddig 6,2%-os áremelkedés volt tapasztalható. A 2021-es év pont olyan fordulatokkal teli hónapokat hozott eddig, mint a tavalyi év.
Igaz vagy csak kicsit igaz?

Igaz vagy csak kicsit igaz?

A most közreadott felmérés nem biztos, hogy a valós helyzetet reprezentálja. Még mindig sokallják a vásárhelyiek az egerek és a patkányok számát.
Összevontak két vásárhelyi szakképző iskolát

Összevontak két vásárhelyi szakképző iskolát

Egyelőre nem jelent változást sem a tanári állományban, sem a vezetőségben. Drámai mértékben csökkent a Kalmárba felvett elsőévesek száma.
 
Hirdetés

És ezt már olvasta?

Díszdiplomákat adtak át
Díszdiplomákat adtak át Október 22-én a díszközgyűlés keretében két pedagógus díszdiplomát kapott. Mindketten 65 éve szereztek diplomát.
 
Egy négyzetméter kétszer drágább Szegeden, mint Vásárhelyen
Egy négyzetméter kétszer drágább Szegeden, mint Vásárhelyen A koronavírus-járvány után bekövetkezett ingatlanpiaci korrekció Csongrád-Csanád megye ingatlanpiacának kínálati árait is pozitív irányba mozdította el.
 
Asztalosműhely és raktár égett a Rárósi úton
Asztalosműhely és raktár égett a Rárósi úton Hódmezővásárhelyen, a Rárósi úton október 19-én az esti órákban kigyulladt egy asztalosüzem épületének tetőszerkezete, valamint egy raktár. .
 
Családi események Hódmezővásárhelyen 2021. 41. hét
Családi események Hódmezővásárhelyen 2021. 41. hét "Mindannyiunk élete egy csepp a végtelen óceánban... De mi más az óceán, mint ezen cseppek sokasága, amit valami távoli egység mégis összefog..."
 
Te mit halogatsz? Titkok a lakásban
Te mit halogatsz? Titkok a lakásban

Maga a halogatás nem használ, mivel bár passzívnak látszik, valójában erős ellenerők feszülésének eredménye, így hihetetlenül sok energiánkat emészti fel.

 
Teszt az egészséges táplálkozásról
Teszt az egészséges táplálkozásról

Már szinte unalmasak lehetnek a heti- és havilapok, vagy a különböző internetes oldalakon található tesztek sokasága, amelyek megmondják mit és hogyan…? Mi most egy teljesen egyszerű de hatékony teszttel bizonyítjuk be, hogy lehet másképpen is..!

 
Szégyenlős vagy, na de miért is?
Szégyenlős vagy, na de miért is?

Sok fiatal teszi fel önmagának a kérdést: Szégyenlős vagyok? Mennyiben térek el a normális emberektől? Voltaképpen olyan címke, melyet az ember maga akaszt a saját nya­kába.