Kultúra, oktatásDomonkos Nővérek iskolája - Részletes hogyan tovább

2020. augusztus 19., szerda
 
Domonkos Nővérek iskolája - Részletes hogyan tovább

Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 2020. szeptember 1-től átvette a vásárhelyi Liszt Ferenc iskolát. Az új neve: Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája.

 

 

 

 

 

 

 

"Az egyházi fenntartásba vétellel lehetőséget kapott iskolánk arra, hogy a keresztény értékeket közvetítse tanulóink számára, kiegészítve ezzel a zenei művészeti nevelést", tájékoztatta Magyar Andrea igazgató a Vásárhelyi Híreket.

Mint mondta: „Céljainkat és feladatainkat három dimenzió mentén jellemezhetjük. Általános iskolaként fő feladatunk, hogy tanulóinkat érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelően felkészítsük a középfokú iskolai továbbtanulásra, elősegítsük harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésüket készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik és műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése által. Művészeti iskolaként pedagógiai célunk olyan művészeti nevelés megvalósítása, amely mélyen a diákok lelkébe beivódik, átszövi mindennapjaikat, gazdagítja ünnepeiket, formálja gondolkodásukat és elmélyíti érzéseiket. A művészeti képzéssel fő célunk megismertetni a múlt értékeit, amely segít azok tovább élésében, a hagyománytisztelet kialakításában."

 

 

Az egyházi fenntartásba kerülésről elmondta, „egyházi intézményként célunk, hogy a keresztény értékekre építve művelt, szépre és jóra fogékony személyiségekké, Istent és embertársait szerető, alkotásra és boldogságra képes, közösségi emberré váljanak a tanulók.”

 

Hozzátette: „A három dimenzió összefonódik, egymást segíti, és az intézményi tevékenységek ezek mentén valósulnak meg.”

 

A tanévben 32  pedagógus teljes munkaidőben, és 6 fő óraadóként dolgozik.

Három Domonkos nővér, egy pedagógiai asszisztens, két rendszergazda, egy könyvtáros és egy gazdasági vezető segítik még az iskolai munkát. Négy takarító, gondnok és egy portás egészíti ki az alkalmazottak körét.

 

 

Lehetőség lesz egyéni felzárkóztató foglalkozásra. Az iskola vezetésének elképzelése szerint nagyobb hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozó munkára.

Felső tagozaton a matematika, magyar, idegen nyelv és technika tantárgyakat osztálybontásban oktatják. (Tegyük hozzá, ezt a vírusveszély csökkentésére kiadott eljárási rend ideiglenesen felülírhatja.)

A délutánok folyamán maradnak a szakkörök és természetesen továbbra is helyet kapnak a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozatainak órái is.

 

A hitélettel kapcsolatban elhangzott, Domonkos nővérek elsősorban a hitéleti programok szervezésében vesznek részt, amely kiterjed a tanórák kezdetére, a hittanórákra, valamin a délutáni foglalkozásokra és a különböző, iskolai szintű programokra.

 

Mint ismeretes a vallást nem fogják ráerőltetni a gyerekekre. Köztudott, hogy a szülők jelentős része nem a vallási nevelés, hanem az oktatás színvonalának megerősítése reményében szavazott az egyházi fenntartásra.

 

A jelenlegi elsősöknek, felmenő rendszerben heti két hittanórája lesz. A 2-8. osztályban megmarad a hittan vagy etika választási lehetősége.

 

A nyár folyamán több felújítás is volt: folyosók festése, az ereszcsatorna tisztítása, a fák nyesése, az udvaron a téglák hiányának pótlása történt meg. az udvari részen a csurgók javítása, cseréje és a villámvédelmi rendszer biztonságosabbá tétele valósult meg. A folyosó és a tantermek hitélettel kapcsolatos dekorációt kaptak.

 

 

 

Magyar Andrea arról tájékoztatott, hogy a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája felkészült a digitális munkarendre való átállásra.

A karantén alatt bevezetett digitális módszereiket felülvizsgálták, a szülői és tanulói visszajelzések alapján tökéletesítették.

 

A megküldött protokoll szerint alsó és felső tagozaton egyaránt osztálytermi oktatás lesz, és csak a csoportbontásos órákra mehetnek a tanulók másik tanterembe. A tanulók lazább elhelyezésének biztosítása érdekében az osztályok termekben való elhelyezését átstrukturálják, a tetőtéri termeket is bevonják a tanórák rendjébe. A csoportok keveredését megelőzendő az ebédeltetés rendjét több turnusban biztosítják, a 4., 5. és 6. órákat követően. A testnevelésórákat, és a tanárok döntése alapján több tanórát is az iskola udvarán tartják, amíg az időjárás engedi. (Ezt az ajánlást a Vásárhelyi Hírek cikke is megfogalmazta.)

 

 

Itt jegyezzük meg,  hogy az EMMI által kiküldött az iskolák számára kötelező járványügyi intézkedési tervben –amelyről a Vásárhelyi Hírekben is olvashatnak – nem részletezték a járványhelyzet fokozódása esetén lehetséges digitális munkarendet. Ezt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elfogadhatatlannak és elégtelennek tartja.

 

 

 
 
VH
 

Olvassa el ezt is!

Városi díjak, kitüntetések 2020

Városi díjak, kitüntetések 2020

Idén is olyan személyiségek kaptak, akiknek a közéletben, a hazai kulturális, művészeti életben kiemelkedő a munkásságuk és ezzel Hódmezővásárhely hírnevét öregbítik.
Átadták a tavasszal adományozott kitüntetéseket

Átadták a tavasszal adományozott kitüntetéseket

Most adták át a nemzeti ünnepünk alkalmából a vásárhelyi hitélet két jeles képviselőjének adományozott állami kitüntetéseket Áder János köztársasági elnök megbízásából.
Élete volt a néptánc - Kitüntette a város

Élete volt a néptánc - Kitüntette a város

A most 63 éves táncpedagógus az augusztus 20-a alkalmából adományozott kitüntetést tolókocsiban vette át. Az élet néha kegyetlen és igazságtalan!
Hivatalos tanévi menetrend 2020-21

Hivatalos tanévi menetrend 2020-21

A megszokott menetrend szerint tervezi a kormány a tanévet. Megjelent a teljes menetrend a tanítási szünetekkel, az érettségikkel. Részletes menetrend cikkünkben!
 

És ezt már olvasta?

Kettős győzelem a nyugati végeken
Kettős győzelem a nyugati végeken Győzni ment Sopronba a Kosársuli, de ezért kőkeményen meg kellett dolgozniuk. Talán a rutinjuk és a hosszabb kispaduk döntött.
 
Új trend a dupla menetrend
Új trend a dupla menetrend Két hétig mindenki számára ingyenesek az új helyi buszjáratok Hódmezővásárhelyen. A Volánbusz változatlanul üzemelteti a helyi járatait.
 
Könnyes szemmel rabolt
Könnyes szemmel rabolt A vádlott a lakás- és helyiséggazdálkodási csoportot vezette a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatalban. Kilenc évet kért az ügyész a két fegyveres rablásért.
 
Diákok Őszi Tárlata 2020-21- Díjazottak
Diákok Őszi Tárlata 2020-21- Díjazottak Az online térben megrendezett Diákok Őszi Tárlatára különösen magas volt az érdeklődés az általános iskola alsó tagozatos diákjai és a középiskolások körében. Díjazottak névsora.
 
Régészek a nyomvonalon
Régészek a nyomvonalon A Tornyai János Múzeum régészeinek eredményei újabb apróbb mozaikokkal gazdagították a Hódmezővásárhely múltjáról alkotott ismereteket.
 
Gazdálkodj okosan 2021.
Gazdálkodj okosan 2021. 15 milliárd forintos főösszegű költségvetésből gazdálkodik idén az önkormányzat. Elhangzott az is, hogy számos fölösleges kiadást tartalmaz a költségvetés.
 
Ásó kapa és nagyharang
Ásó kapa és nagyharang A házasságkötés tematikájában indított gyűjtést a Tornyai János Múzeum, a 20. századtól kezdődően napjainkig várják az ifjú párok legnagyobb napjának tárgyi emlékeit.