KözéletDíszdiplomákat kaptak a pedagógusok

2019. október 10., csütörtök
 

Generációkat tanítottak meg írni-olvasni, segítettek, hogy kiváló ember legyen a tanítványaikból. Tisztelet és hála ezért. A sok évtizedes munka egyik elismerése a díszdiploma.

 

 

 

 

 

 

- Az egyik amerikai elnöknek,  ifjabbik George Bushnak volt a programja a  "No Child Left Behind", azaz gyermekeket nem hagyunk hátra. Nem hagyunk az út szélén, a társadalmi mobilitás, a felzárkóztatás lehetősége ugyanis az oktatás, az oktatásban való minél aktívabb, minél teljesebb körű részvétel - jelentette ki ma Hódmezővásárhely polgármestere, Dr. Márki-Zay Péter azon az ünnepségen, melyen díszdiplomák átadására került sor.Gyémántoklevélben részesült Schindler Endréné. Az általános iskolai és középiskolai tanulmányait Hódmezővásárhelyen végezte, majd 1955-1959 között a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkarának magyar-történelem szakos hallgatója volt. Tanári pályáját a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban kezdte, 7 év után a 400 fős középiskolai kollégium igazgatói teendőinek ellátására kapott megbízást, ahol 20 évig dolgozott. Munkáját több elismeréssel honorálták. 1993-ban ment nyugdíjba, tanári pályáját a Kossuth Szakközépiskolában fejezte be óraadóként 2000-ben.Gyémántoklevélben részesült Sisák Imréné. 1959-ben kapott magyar-történelem tanári oklevelet a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. 1964-ben került házasságkötés után Hódmezővásárhelyre 1964-1969-ig a Petőfi Sándor Általános Iskolában, 1969-től 1994-ig a Szántó Kovács János Általános Iskolában tanított magyart és történelmet. Az iskolai könyvtáros munkát is elvállalta. Pedagógiai munkáját két miniszteri kitüntetéssel, illetve Eötvös-plakettel jutalmazták. Szakmai és egyéni sikere, hogy fiai is középiskolai tanárok.Férje – Sisák Imre- sajnos már nem lehet velünk,  gyémánt oklevelét felesége vette át. Sisák Imre 1954-ben végzett a Szegedi Tanítóképző Intézetben, 1959-ben a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon biológia-földrajz szakán szerzett tanári oklevelet. 1962-ben került Hódmezővásárhelyre, ahol gyermekek táboroztatását, szakköröket, tanulmányi, kulturális és sportversenyeket szervezett. Közben a dolgozók esti iskolájában tanított. A Metripond Mérleggyárban személyzeti és oktatási főosztályvezetőként szervezte a helyi továbbképző tanfolyamokat és a helyi óvoda működtetését. A gyár munkásainak 7-8 osztályos oktatást szervezett, ahol tanította szaktárgyait.Gyémántoklevélben részesült Török Istvánné. Török Istvánné a Brunszvik Teréz Állami Óvónőképzőben 1959-ben szerezte óvodapedagógus oklevelét. Munkáját precíz, átgondolt munkaszervezés, igényesség jellemezte. A feladatok elvégzésében a kitartás, a következetesség juttatta el céljai megvalósulásához. Következetes vezetői személyiségével, tanácsaival segítette az óvónőket a gyakorlat megszerzéséhez. Szívügyeként kezelte a Szabadság téri Óvodába járó gyermekek fejlesztését, segítését, a nehezebb sorsú családok támogatását. 2002-ben vonult nyugállományba a Szabadság téri Óvoda vezetőjeként. Nem tudott jelen lenni az ünnepségen, a díszdiplomát eljuttatjuk részére.


Aranyoklevélben részesült Dr. Borda Istvánné. 1968-ban a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar földrajz-biológia szakán végzett, 1970-ben költözött Hódmezővásárhelyre. A Csorba Mária Általános Iskolában, majd 1974-től a Dr. Münnich Ferenc iskolában földrajz-biológia szakos tanárként dolgozott nyugdíjazásáig. Lelkiismeretes, szakmailag felkészült tanári munka, jó pedagógiai érzék jellemezte. Szakmai munkája elismeréseként 1983-ban Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben részesült.Aranyoklevélben részesült Katona Józsefné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon biológia-földrajz szakon 1968-ban szerzett oklevelet.
A Kiss Lajos Általános Iskolában, a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában tanított, tábort szervezett a gyermekeknek. Nagy tapasztalatával, szakmai rátermettségével a diákoknak és a kollégáknak is jó például szolgált. Érzelemmel gazdag egyénisége iskolai munkájában ragyogó eredményeket hozott. Gondos nevelő munkájával minden tanulóra odafigyelt, érzékeny volt a hátrányos helyzetű gyermekek problémáira.Aranyoklevélben részesült Kis Endre Ferencné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán 1969-ben szerzett oklevelet. Kútvölgyön és Sóshalmon kezdte munkáját, a tanyai iskolák megszűnését követően 1975-től a Kiss Lajos Általános Iskolában folytatta tanári munkáját. Szakmai munkájával, rátermettségével segítette a tananyag elsajátítását. Minden diákjára odafigyelt, jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel is. 10 éven át a technika tantárgy szakfelügyelője volt Csongrád megyében. 2000-től betegség miatt rokkantnyugdíjas lett.Aranyoklevélben részesült Molnár Gézáné. 1969-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte oklevelét. Az Árpád utcai óvodában kezdte pályafutását, ezt követően a kertvárosi óvodában végezte a gyermekek nevelését.  A pedagógus pálya iránti elhivatottsága, tisztelete végig kísérte őt, széles körben ismerték el a munkáját, melyet Miniszteri dicsérettel is jutalmaztak. Lelkiismeretesen készítette fel a szakközépiskolai, főiskolai hallgatókat az óvónői hivatásra, átadva a tradicionális óvodapedagógusi módszereket, szokásokat, magas szintű szakmai és erkölcsi elvárásokat. A munkában eltöltött 4 évtized meghozta számára is pihenés idejét. 2007-ben nyugdíjba vonult, de nem távolodott el a Kertvárosi Óvodától, melyre a mai napig büszke. Változatlanul érdeklődik az óvodai élet, a volt és jelenlegi kollégái iránt. Segítségére nyugdíjasként is számíthat az intézmény.Aranyoklevélben részesült Mucsi Lászlóné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szerzett oklevelet biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakon 1969-ben. A Dózsa György Általános Iskolában 1 évig, a Varga Tamás Általános Iskolában 35 évig, a Kincsesház Iskolában 3 évig, a Táltos Általános Iskolában 10 évig tanított, a rá bízott gyermekek tudását gyarapítva. Lelkiismeretesség, szakmai felkészültség és a nehéz sorsú gyermekek iránti érzékenység jellemezte.Aranyoklevélben részesült Dr. Spissák Lajosné. A Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben szerezte meg óvónői oklevelét 1969-ben és megkezdte munkáját a Virág utcai óvodában. 1975 és 1984 között Dunaújvárosban dolgozott, majd visszatért a Virág utcai óvodába. Szakmai fejlődését, önképzését mindig fontosnak tartotta, zeneóvoda vezetői diplomát is szerzett, sok kisgyermeket pozitív érzelmekkel és emelt zenei ismeretekkel látott el. 2001. április 12-től az intézmény függetlenített óvodavezetőjeként dolgozott. Munkáját a lelkiismeretes, precíz felkészülés, az új iránti fogékonyság jellemezte, ezért példaértékű volt munkatársai számára. 1988-ban Kiemelkedő Munkáért, 1999-ben Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért kitüntetést kapott. Nyugdíjba vonulása alkalmából 2007-ben „Pedagógus Szolgálat Emlékérem” kitüntetésben részesült.


Pedagógus szolgálati emlékéremben részesül Háj Józsefné. 1975-től dolgozik a jelenlegi Mária Valéria Keresztény Óvodában. Munkáját a lelkiismeretesség és a gyermekek szeretete jellemzi, nevelési módszerének fontos eleme a következetesség. Szívügyének tekinti a gyermekek mozgásfejlesztését, 1998-ban megszerezte a mozgásfejlesztő szakosító oklevelet, majd 2003-ban gyógytestnevelés szakvizsgát tett. A fiatal, pályakezdő óvónőket szakmai tanácsaival folyamatosan segíti. Kimagasló munkája elismeréseként 2004-ben „Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért” kitüntetésben részesült. 2007-től óvodavezető helyettes teendőket is ellát. 2020. január 1-től megkezdi nyugdíjas éveit.Az ünnepségen Borsos Annamária zongoraművész és Zoltán Péter klarinétművész játszott.  Arany János Fiamnak című versét a Bethlen Gábor Református Gimnázium 12. évfolyamos diákja, Lázár Dóra adta elő

 
 
VH
 

Olvassa el ezt is!

Elkészült a vásárhelyi iskolák rangsora

Elkészült a vásárhelyi iskolák rangsora

A 2018-as kompetenciamérési eredmények megjelenésével oktatási szakemberek elkészítették a Magyarország Legjobb általános és középiskolák listáját.
Újabb kórházfejlesztés a láthatáron

Újabb kórházfejlesztés a láthatáron

A vásárhelyi kórház fejlesztésének szeptemberben bejelentett jövőbeni terveinek egy része, egy most megnyert pályázattal el is indulhat.
Paci lesz a nyereményből

Paci lesz a nyereményből

Az énekes szólisták és énekegyüttesek között a Szejke Barka Testvérpár lett a kategória győztese. A nyeremény egy részéből egy lovat szeretnének venni.
Oroszlán élt Vásárhely környékén

Oroszlán élt Vásárhely környékén

Egy különleges, mondhatni szenzációs bizonyíték került elő éppen két éve. Veszély leselkedhetett a mai Vásárhely területén és környékén élőkre.
 

És ezt már olvasta?

Vásárhelyi írónő új könyve
Vásárhelyi írónő új könyve Millennium évébe kalauzolja el az olvasót a vásárhelyi Borbás Edina legújabb regénye. Író-olvasó találkozó lesz  a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban.
 
Szabadkai keramikusművész monográfiáját mutatták be az Alföldi Galériában
Szabadkai keramikusművész monográfiáját mutatták be az Alföldi Galériában Nemes Fekete Edit alkotásai összekötik a történelmi Délvidéket, a most Vajdaságként ismert territóriumot és a Dél-Alföldet, így Hódmezővásárhelyt is.
 
A norvég nagykövet Hódmezővásárhelyen
A norvég nagykövet Hódmezővásárhelyen Mártélyon megnézték azokat az, elmúlt évek során némileg elhanyagolttá vált létesítményeket, amelyek annak idején norvég finanszírozással valósultak meg.
 
Ismerkedő látogatáson az amerikai ügyvivő
Ismerkedő látogatáson az amerikai ügyvivő Ez az első két magyar város amelyet nem konkrét esemény kapcsán, hanem a két város vezetőinek, gazdasági szereplőinek megismerése miatt keresett fel.  
 
Zárójelentés - Az EVP és az Egészségfejlesztési Iroda 2019-es éve
Zárójelentés -  Az EVP és az Egészségfejlesztési Iroda 2019-es éve A tavalyi mérleg szerint, működésük több ezer vásárhelyi és makói embernek hozott pozitív változást az életébe.
 
Hommage á Tornyai János
Hommage á Tornyai János A tavalyi Festőszimpózium résztvevőinek az alföldi festészet meghatározó művésze előtt tisztelgő alkotásaiból nyílik kiállítás január 18-án.
 
Az amerikai nagykövet helyettese Vásárhelyen
Az amerikai nagykövet helyettese Vásárhelyen

A Vásárhelyi Híreket arról tájékoztatta az Egyesült Államok Nagykövetségének sajtóosztálya, hogy Vásárhelyre látogat Marc Dillard, aki Márki-Zay Péter polgármesterrel találkozik.