KözéletDíszdiplomákat kaptak a pedagógusok

2019. október 10., csütörtök
 

Generációkat tanítottak meg írni-olvasni, segítettek, hogy kiváló ember legyen a tanítványaikból. Tisztelet és hála ezért. A sok évtizedes munka egyik elismerése a díszdiploma.

 

 

 

 

 

 

- Az egyik amerikai elnöknek,  ifjabbik George Bushnak volt a programja a  "No Child Left Behind", azaz gyermekeket nem hagyunk hátra. Nem hagyunk az út szélén, a társadalmi mobilitás, a felzárkóztatás lehetősége ugyanis az oktatás, az oktatásban való minél aktívabb, minél teljesebb körű részvétel - jelentette ki ma Hódmezővásárhely polgármestere, Dr. Márki-Zay Péter azon az ünnepségen, melyen díszdiplomák átadására került sor.Gyémántoklevélben részesült Schindler Endréné. Az általános iskolai és középiskolai tanulmányait Hódmezővásárhelyen végezte, majd 1955-1959 között a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkarának magyar-történelem szakos hallgatója volt. Tanári pályáját a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban kezdte, 7 év után a 400 fős középiskolai kollégium igazgatói teendőinek ellátására kapott megbízást, ahol 20 évig dolgozott. Munkáját több elismeréssel honorálták. 1993-ban ment nyugdíjba, tanári pályáját a Kossuth Szakközépiskolában fejezte be óraadóként 2000-ben.Gyémántoklevélben részesült Sisák Imréné. 1959-ben kapott magyar-történelem tanári oklevelet a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. 1964-ben került házasságkötés után Hódmezővásárhelyre 1964-1969-ig a Petőfi Sándor Általános Iskolában, 1969-től 1994-ig a Szántó Kovács János Általános Iskolában tanított magyart és történelmet. Az iskolai könyvtáros munkát is elvállalta. Pedagógiai munkáját két miniszteri kitüntetéssel, illetve Eötvös-plakettel jutalmazták. Szakmai és egyéni sikere, hogy fiai is középiskolai tanárok.Férje – Sisák Imre- sajnos már nem lehet velünk,  gyémánt oklevelét felesége vette át. Sisák Imre 1954-ben végzett a Szegedi Tanítóképző Intézetben, 1959-ben a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon biológia-földrajz szakán szerzett tanári oklevelet. 1962-ben került Hódmezővásárhelyre, ahol gyermekek táboroztatását, szakköröket, tanulmányi, kulturális és sportversenyeket szervezett. Közben a dolgozók esti iskolájában tanított. A Metripond Mérleggyárban személyzeti és oktatási főosztályvezetőként szervezte a helyi továbbképző tanfolyamokat és a helyi óvoda működtetését. A gyár munkásainak 7-8 osztályos oktatást szervezett, ahol tanította szaktárgyait.Gyémántoklevélben részesült Török Istvánné. Török Istvánné a Brunszvik Teréz Állami Óvónőképzőben 1959-ben szerezte óvodapedagógus oklevelét. Munkáját precíz, átgondolt munkaszervezés, igényesség jellemezte. A feladatok elvégzésében a kitartás, a következetesség juttatta el céljai megvalósulásához. Következetes vezetői személyiségével, tanácsaival segítette az óvónőket a gyakorlat megszerzéséhez. Szívügyeként kezelte a Szabadság téri Óvodába járó gyermekek fejlesztését, segítését, a nehezebb sorsú családok támogatását. 2002-ben vonult nyugállományba a Szabadság téri Óvoda vezetőjeként. Nem tudott jelen lenni az ünnepségen, a díszdiplomát eljuttatjuk részére.


Aranyoklevélben részesült Dr. Borda Istvánné. 1968-ban a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar földrajz-biológia szakán végzett, 1970-ben költözött Hódmezővásárhelyre. A Csorba Mária Általános Iskolában, majd 1974-től a Dr. Münnich Ferenc iskolában földrajz-biológia szakos tanárként dolgozott nyugdíjazásáig. Lelkiismeretes, szakmailag felkészült tanári munka, jó pedagógiai érzék jellemezte. Szakmai munkája elismeréseként 1983-ban Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben részesült.Aranyoklevélben részesült Katona Józsefné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon biológia-földrajz szakon 1968-ban szerzett oklevelet.
A Kiss Lajos Általános Iskolában, a Kertvárosi Katolikus Általános Iskolában tanított, tábort szervezett a gyermekeknek. Nagy tapasztalatával, szakmai rátermettségével a diákoknak és a kollégáknak is jó például szolgált. Érzelemmel gazdag egyénisége iskolai munkájában ragyogó eredményeket hozott. Gondos nevelő munkájával minden tanulóra odafigyelt, érzékeny volt a hátrányos helyzetű gyermekek problémáira.Aranyoklevélben részesült Kis Endre Ferencné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakán 1969-ben szerzett oklevelet. Kútvölgyön és Sóshalmon kezdte munkáját, a tanyai iskolák megszűnését követően 1975-től a Kiss Lajos Általános Iskolában folytatta tanári munkáját. Szakmai munkájával, rátermettségével segítette a tananyag elsajátítását. Minden diákjára odafigyelt, jó kapcsolatot alakított ki a szülőkkel is. 10 éven át a technika tantárgy szakfelügyelője volt Csongrád megyében. 2000-től betegség miatt rokkantnyugdíjas lett.Aranyoklevélben részesült Molnár Gézáné. 1969-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben szerezte oklevelét. Az Árpád utcai óvodában kezdte pályafutását, ezt követően a kertvárosi óvodában végezte a gyermekek nevelését.  A pedagógus pálya iránti elhivatottsága, tisztelete végig kísérte őt, széles körben ismerték el a munkáját, melyet Miniszteri dicsérettel is jutalmaztak. Lelkiismeretesen készítette fel a szakközépiskolai, főiskolai hallgatókat az óvónői hivatásra, átadva a tradicionális óvodapedagógusi módszereket, szokásokat, magas szintű szakmai és erkölcsi elvárásokat. A munkában eltöltött 4 évtized meghozta számára is pihenés idejét. 2007-ben nyugdíjba vonult, de nem távolodott el a Kertvárosi Óvodától, melyre a mai napig büszke. Változatlanul érdeklődik az óvodai élet, a volt és jelenlegi kollégái iránt. Segítségére nyugdíjasként is számíthat az intézmény.Aranyoklevélben részesült Mucsi Lászlóné. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szerzett oklevelet biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakon 1969-ben. A Dózsa György Általános Iskolában 1 évig, a Varga Tamás Általános Iskolában 35 évig, a Kincsesház Iskolában 3 évig, a Táltos Általános Iskolában 10 évig tanított, a rá bízott gyermekek tudását gyarapítva. Lelkiismeretesség, szakmai felkészültség és a nehéz sorsú gyermekek iránti érzékenység jellemezte.Aranyoklevélben részesült Dr. Spissák Lajosné. A Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző Intézetben szerezte meg óvónői oklevelét 1969-ben és megkezdte munkáját a Virág utcai óvodában. 1975 és 1984 között Dunaújvárosban dolgozott, majd visszatért a Virág utcai óvodába. Szakmai fejlődését, önképzését mindig fontosnak tartotta, zeneóvoda vezetői diplomát is szerzett, sok kisgyermeket pozitív érzelmekkel és emelt zenei ismeretekkel látott el. 2001. április 12-től az intézmény függetlenített óvodavezetőjeként dolgozott. Munkáját a lelkiismeretes, precíz felkészülés, az új iránti fogékonyság jellemezte, ezért példaértékű volt munkatársai számára. 1988-ban Kiemelkedő Munkáért, 1999-ben Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért kitüntetést kapott. Nyugdíjba vonulása alkalmából 2007-ben „Pedagógus Szolgálat Emlékérem” kitüntetésben részesült.


Pedagógus szolgálati emlékéremben részesül Háj Józsefné. 1975-től dolgozik a jelenlegi Mária Valéria Keresztény Óvodában. Munkáját a lelkiismeretesség és a gyermekek szeretete jellemzi, nevelési módszerének fontos eleme a következetesség. Szívügyének tekinti a gyermekek mozgásfejlesztését, 1998-ban megszerezte a mozgásfejlesztő szakosító oklevelet, majd 2003-ban gyógytestnevelés szakvizsgát tett. A fiatal, pályakezdő óvónőket szakmai tanácsaival folyamatosan segíti. Kimagasló munkája elismeréseként 2004-ben „Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért” kitüntetésben részesült. 2007-től óvodavezető helyettes teendőket is ellát. 2020. január 1-től megkezdi nyugdíjas éveit.Az ünnepségen Borsos Annamária zongoraművész és Zoltán Péter klarinétművész játszott.  Arany János Fiamnak című versét a Bethlen Gábor Református Gimnázium 12. évfolyamos diákja, Lázár Dóra adta elő

 
 
VH
 

Olvassa el ezt is!

Elkészült a vásárhelyi iskolák rangsora

Elkészült a vásárhelyi iskolák rangsora

A 2018-as kompetenciamérési eredmények megjelenésével oktatási szakemberek elkészítették a Magyarország Legjobb általános és középiskolák listáját.
Újabb kórházfejlesztés a láthatáron

Újabb kórházfejlesztés a láthatáron

A vásárhelyi kórház fejlesztésének szeptemberben bejelentett jövőbeni terveinek egy része, egy most megnyert pályázattal el is indulhat.
A DEAC megérdemelten diadalmaskodott

A DEAC megérdemelten diadalmaskodott

Megérdemelten győzött a Debrecen. A kék-sárgák vereségük ellenére továbbra is őrzik felsőházi rájátszást jelentő harmadik helyüket.
Szülők Estje a nyaralásért

Szülők Estje a nyaralásért

Április 9-én szombaton tizenkettedik alkalommal rendezte meg a hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola és a Nemes Szolgálat Alapítvány a Szülők Estjét.

 

És ezt már olvasta?

Népi hagyományvilág a XX. századi irodalomban
Népi hagyományvilág a XX. századi irodalomban Hagyomány, népi írók, nemzeti önismeret címmel rendezett konferenciát az Emlékpontban.
 
10 évet kapott első fokon a mindszenti férfi
10 évet kapott első fokon a mindszenti férfi Szexuális erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek azt a 69 éves mindszenti férfit, aki tizenéves fiúkat fogadott fel munkára, de mást is akart.
 
Hatszáz római kori sír Vásárhely határában
Hatszáz római kori sír Vásárhely határában Tornyai János Múzeumban a Korok, kultúrák, lelőhelyek régészeti előadássorozatában a szegedi Móra Ferenc Múzeum régésze tartott előadást.
 
Közgyűlést tartott a vásárhelyi képviselőtestület
Közgyűlést tartott a vásárhelyi képviselőtestület Folyószámlahitel, túlmunka meszüntetése, Szikáncson voksolhatnak, hivatalossá vált a pihenőpark elnevezése, új tagjai vannak a Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány kuratóriumának.
 
Legendák és hiedelmek
Legendák és hiedelmek December 13-a Szent Lúcia keresztény vértanú ünnepe. Magát Luca nevét is szokás a fényt jelentő latin lux szóval összefüggésbe hozni.
 
Itt a nagyszülői GYED
Itt a nagyszülői GYED A gyed összege egy unoka után a nagyszülő fizetésének hetven százaléka, de maximum a mindenkori minimálbér kétszeresének a hetven százaléka.
 
Szabadkai alkotók vásárhelyi kiállítása
Szabadkai alkotók vásárhelyi kiállítása Átívelés címmel, két szabadkai alkotó életművét bemutató kiállítás nyílt a Szabadkai Városi Múzeum és a Tornyai János Múzeum közös szervezésében az Alföldi Galériában.