KözéletVárosi díjak, kitüntetések 2021

2021. augusztus 21., szombat
 
Városi díjak, kitüntetések 2021

Augusztus 20-án az ünnepségsorozat részeként díszközgyűlést tartottak, amelyen kitüntetéseket, díjakat adományoztak olyan személyiségeknek, akiknek a közéletben, a hazai kulturális, művészeti életben kiemelkedő a munkásságuk és ezzel Hódmezővásárhely hírnevét öregbítik.

 

 

 

 

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely díszpolgára címet Erdős Péter festő-, és szobrászművésznek adományozza életműve, a városért végzett önzetlen tevékenysége elismeréseként.

ERDŐS PÉTER festő- és szobrászművész 1938-ban született Hódmezővásárhelyen. Édesapja és édesanyja Képzőművészeti Főiskolát végzett festőművészek voltak, akik a városban tanítottak.

Erdős Péter a Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett.  Középiskolai éveiben a Füstös Zoltán vezette városi képzőművész kör tagja volt, majd a Szegedi Tanárképző Főiskola földrajz-rajz szakán szerzett diplomát 1960-ban.

Két évig Mártélyon tanított, ezt követően a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János Általános Iskola tanára volt 1974-ig, azután szabadúszó művészként tevékenykedett tovább.

1968 és 1973 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán szerzett plusz diplomát, mesterei Veress Sándor László és a Vásárhelyi Iskola egyik legjelentősebb mestere:  Patay László voltak.

Kevesen tudják róla, hogy zongora tanulmányaiban művészi fokra jutott, ezért Mártélyon éneket is tanított.  Fiatal korában tornász bajnokságokon nyert aranyérmeket.

Azon kevés - még élő - vásárhelyi művész egyike, akik 1954-ben részt vettek a Vásárhelyi Őszi Tárlat megszervezésében, sőt önarcképével már az I.  Vásárhelyi Őszi Tárlaton is szerepelt.  Az Őszi Tárlatnak azóta is rendszeres szereplője.

Rendkívül sokoldalú művész.  osszú lenne felsorolni, hogy a képző- és iparművészetek mely ágaiban alkotott és alkot.  Festőként és grafikusként épp úgy ismert, mint tervező művészként, de a szobrászat és a kerámia minden ágában biztoskezű alkotó.

Elsősorban festőként szerzett hírnevet.  Azon kevesek közé tartozik, akik még a Vásárhelyi Iskola szellemiségét képviselik. Lírai tájképeit egy neves műkritikus Juhász Gyula verseihez hasonlította. Egy tavaszi tárlaton egyöntetű többséggel nyerte el a közönségdíjat. Tevékenysége nem kíván hosszabb felsorolást és elemzést.

Festői témavilága minden területet felölel.  Különösen szívesen festi a Tiszát: a holtágak csendje, a göcsörtös fűzfák és a madárvilág állandó szereplői rendkívül színérzékeny képeinek.  Természetbúvári alapossággal jeleníti meg témáit. Drámai képeken örökítette meg a hagyományos paraszti világ pusztulását.  Portréit sorolva meg kell említeni a Németh László portré pályázaton első díjat nyert arcképét, amelyet látva az író egyik lánya így kiáltott fel: „Ez az én apám!” Csendéletein a vásárhelyi világ virágait és gyümölcseit, a mindennapi élet használati tárgyait örökíti meg. Ugyancsak szívesen festi a várost egykor híressé tevő lovakat is.

Rendszeresen szerepel az ország jelentős kiállításain.  Sok önálló kiállítása is volt az országban, többek között szülővárosában is.   A Mezőgazdasági Múzeum által rendezett „A mezőgazdaság a képzőművészetben” című nagyszabású kiállításon képviselte városunkat.

A Magyar Nemzeti Galéria több alkotását őrzi.  Képei Angliától Japánig különböző gyűjteményekben megtalálhatók.

Illusztrátorként is jelentős munkát végzett.  Ő tervezte Mártély és Mindszent települések címerét is. Biztos kezű művész.  Bronz plaketteket éppúgy készített, mint utcanév táblákat és emléktáblákat. (Bibó Lajos, Péczely Attila, valamint a Bethlen Gábor Gimnázium panteonja arcképcsarnokának több neves személyiségének portréi.). Nagy méretű falképe Fábiánsebestyén házasságkötő termét díszíti. A Városháza 1970-ben leégett toronysisakjának épen maradt vörösréz lemezeiből készítette el Vásárhelyi Testamentum  című alkotását, amelyen a város címere és jellegzetes motívumai mellett Hódmezővásárhely jeleseinek portréi láthatók.

 

Idén két személynek adományoz PRO URBE kitüntetést a város.

 

A Közgyűlés 253/2021. számú határozata értelmében munkásságának, valamint a vásárhelyi értékeket népszerűsítő tevékenységének elismeréseként PRO URBE kitüntetésben részesül POKOMÁNDY ZSUZSANNA általános iskolai tanár, néptánc tanár, kézműves oktató, népművelő. A tanárnő 1946-ban született Hódmezővásárhelyen. Az 1976-ban megalakult Városi Vegyeskar egyik alapítója. Hosszú éveken keresztül néptánc csoportokat tanított. A néptánc oktatói végzettség mellett táncház vezetői, táncház-zenész és kórus karnagyi diplomával is rendelkezik.

1986-88-ig a Megyei Művelődési Központ ének-zenei főelőadója. 1988-2006-ig a Petőfi Sándor (ma Bessenyei Ferenc) Művelődési Központ munkatársa nyugdíjazásig. A városban elsőként szervezett mazsorett csoportot. Az általa vezetett Boróka Asszonykórus Országos Arany minősítést szerzett. Pokomándy Zsuzsanna tagja a Magyar Foltvarró Céhnek és számos országos versenyen nyert el 1. díjat. Hét alkalommal díjazták munkáit, kapott Minisztériumi fődíjat, a Csongrád Megyei Közgyűlés díját és a Magyar Kézművességért Alapítvány díját is. 1970-től tanítja a necckészítés fortélyait, tábort vezet. Több mint 60 kézműves alkotása iparművészeti zsűri számmal elismert. Munkái kb. 130 kiállításon, pályázaton szerepeltek, több csoportos kiállítása volt külföldön is. Hosszú éveken át minden nyáron tábort vezetett, gyermekeket, illetve felnőtteket tanított különféle kézműves technikákra. Ma is tanít, szervez. Munkásságáért Péczely Attila emlékplakettet, Kulturális Miniszteri Dicséretet és Kardos Pál emlékplakettet kapott.

 

PRO URBE kitüntetésben részesül Egyed Béla nyugalmazott vezérigazgató hagyományteremtő munkája elismeréseként.

EGYED BÉLA az Állattenyésztési Napok életre keltője, elindítója, ötletgazdája volt, amely az elmúlt 27 évben már nemzetközivé nőtte ki magát, és egyben Magyarország legnagyobb agrárkiállítása. A hazai agráriumban és Hódmezővásárhely hírnevének öregbítése terén kifejtett több évtizedes munkássága elismeréséül 2019. augusztus 20-a alkalmából Dr. Nagy István agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést adományozta Egyed Béla részére, a szarvasmarha-, és lótenyésztésben, valamint az Alföldi Állattenyésztési Napok létrehozásában és szervezésében ellátott tevékenységéért. A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete elnöke.

 

A közgyűlés rendelete értelmében „SIGNUM URBIS HONORANTIS” azaz A Város Megbecsülésének Jele kitüntetésben azon személyek részesülhetnek, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a város anyagi és szellemi javainak gyarapításában, a város kapcsolatainak, jó hírnevének kiterjesztésében és növelésében.

 

 

Idén három személynek adományoz „Signum Urbis Honorantis”díjat a Közgyűlés.

 

Kimagasló szakmai munkájáért Signum Urbis Honorantis díjban részesül Dr. habil CSERJÉS KATALIN egyetemi docens.

Docens asszony Budapesten született. Kisgyermek korától Hódmezővásárhelyen él. A Bethlen Gábor Gimnáziumban érettségizett, majd a József Attila Tudományegyetemen szerzett magyar-orosz szakos diplomát. A Bethlen Gábor Gimnázium tanára lett, majd később a JATE Modern Magyar Irodalom Tanszék oktatója. 1987-ben egyetemi adjunktus, 2015.-től pedig egyetemi docens. Egyetemi oktatóként kutatási területe a kortárs rövidpróza, a kép-szöveg viszonylatok valamint a képzőművészet és irodalom határterületei. 2009-ben átvette a Hajnóczy-hagyatékot, azóta a Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhelyt vezeti, de az El-Kozovszkij-munkacsoport létrehozása is az ő nevéhez kötődik. Tagja lett a Madách Társaságnak is. Ezen csoportok tevékenysége mára már országossá szélesedett. Folyamatosan publikál. 2017-ben két jelentős tanulmányát a Németh László Városi Könyvtárban mutatta be. Múzeumpedagógiai munkássága is kimagasló. Tárlatvezetéseket tart a REÖK-palotában, a Ludwig Múzeumban, a Tornyai János Múzeumban, és az Alföldi Galériában. Két művészettörténeti-kortárs művészeti önképzőkört vezet, a REOK-ben és Hódmezővásárhelyen a Németh László Városi Könyvtárbban.

 

Szintén Signum Urbis Honorantis kitüntetésben részesül a város lakossága szolgálatában végzett munkássága elismeréséül Imre Sándor kovácsmester.

A kihaló mesterség utolsó vásárhelyi művelője Imre Sándor a Tarján városrészben dolgozik. Életműdíjat kapott 2020-ban. Keze munkáját több ismert felújított műemlék épületeinket megtaláljuk, részt vett a szegedi zsinagóga kovácsoltvas kapujának, az ópusztaszeri emlékparkban lévő szélmalom vas alkatrészeinek és a gyulai vár, illetve a szegvári kastély létrehozásában vagy felújításában is.

 

Szintén Signum Urbis Honorantis kitüntetésben részesül az 1956-os forradalom idején tanúsított szerepvállalása elismeréseként vitéz Kádár Imre József.

Hódmezővásárhelyen született 1933. június 25-én. Az 1956-os forradalom idején jelentkezett a hódmezővásárhelyi nemzetőrséghez. Feladata a hívások és parancsok közvetítése volt. A honvédből lelkiismeretes munkájának köszönhetően nemzetőr főhadnagy lett. Novemberben fontos szerepet vállalt a jelentős túlerőben lévő szovjetekkel történő tárgyalások felvételében, igy emberi és anyagi áldozatok nélkül foglalták el a várost. Sikerült elérnie, hogy szülővárosában ne rendezzenek vérfürdőt a szovjetek a bevonuláskor. Az 1956-os szerepvállalása miatt eljárást indítottak ellene, a népi demokratikus államrend veszélyeztetése címen. Munkahelyéről elbocsátották.

1991. október 23-án 56-os emlékéremmel tüntették ki.

2008. május 31-én 1956-os érdemei elismeréséért vitézzé avatták.

2011-ben a Hazáért érdemkereszttel tüntették ki.

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság állományába tartozó rendőrök részére, a város közbiztonsága érdekében kifejtett kiemelkedő és példamutató munka elismerésére megalapította az „Év Rendőre” kitüntetést. A díjra a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság vezetője tett javaslatot.

Az idei évben TÓTH ROLAND címzetes őrnagy kiemelkedő és a bűnügyi szakterületen hatékony munkájával érdemelte ki az Év rendőre megtisztelő címet.

 

Tóth Roland 2002. július 1-jén kezdte meg hivatásos szolgálatát a Rendőrtiszti Főiskola állományában, majd a bűnűgyi szak elvégzését követően első tisztként a Budapesti Rendőrfőkapitányság állományába vizsgálónak nevezték ki. A Csongrád Rendőrkapitányság Bűnűgyi Osztály állományába 2005. július 1-jével került áthelyezésre nyomozónak, majd ugyanott 2007. december 1-jétől főnyomozó lett. A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Bűnűgyi Osztály Nyomozó Alosztályán 2008. szeptember 1-jétől kezdte meg főnyomozói feladatainak ellátását, majd 2010. december 16-ai hatállyal a Vizsgálati Alosztály állományába kiemelt fővizsgálóként került kinevezésre. 2013. február 1-jét követően a Vizsgálati Osztály állományában folytatta.

Munkáját mindig szakszerűen, alaposan és pontosan végzi, munkatársaival és feletteseivel kapcsolata egyaránt harmonikus, a kapott utasításoknak maradéktalanul eleget tesz. A parancsnokai által rábízott feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtja. Felettesei a felmerülő többletfeladatok megoldásában számíthatnak rá, melyek számos esetben túlmunka vállalását eredményezték.

Teljesítményé nagyban hozzájárul a Rendőrkapitányság vizsgálati ügyekben indult nyomozás eredményességi mutatóinak javításához, ezzel is nagyban elősegítve Hódmezővásárhely lakosságának szubjektív közbiztonság érzésének növelését.

Széleskörű társadalmi kapcsolatai révén eredményesen segíti a Bűnűgyi Osztály felderítő tevékenységét, ezzel is hozzájárulva a bűnelkövetők azonosításához.

 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába tartozó tűzoltók részére, a tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés területén kifejtett kiemelkedő, és példamutató munka elismerésére megalapítja az „Év Tűzoltója” kitüntetést. A kitüntetésre méltónak tartott tűzoltó személyére a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok tesz javaslatot.

Idén az Év Tűzoltója díjban LÁSZLAI FERENC ATTILA tűzoltó zászlós részesül.

Lászlai Ferenc Attila  2007. április 01. óta teljesít szolgálatot a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság állományában. Az eltelt 14 év szolgálata során folyamatosan bizonyította rátermettségét, 2010-ben kiváló eredménnyel végezte el a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Tűzoltó-technikus szakát, ahol zászlósi rendfokozatot szerzett, majd 2012-ben szerparancsnoki kinevezést kapott. A hivatásos tűzoltókra jellemző szervezeti kötődése és elköteleződése példaértékű, a rábízott feladatokat mindig az elvárható legnagyobb szakmai tudással hajtja végre. Ismereteit folyamatosan bővíti, jelenleg a napi munkavégzés mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem másodéves levelező hallgatója. Példamutató szolgálatteljesítéséért és szakmai tudásáért többször parancsnoki elismerésben részesült. Több nagyobb tűzeset felszámolásában és bonyolultabb műszaki mentések végrehajtásában vett részt, ahol a tűzoltás és műszaki mentés során tanúsított magatartása, szakmai ismerete a beosztott tűzoltó bajtársai számára is követendő példaként szolgál.

 
 
VH
 

Olvassa el ezt is!

Im memoriam Herczeg Mihály

Im memoriam Herczeg Mihály

Most 10 éve, hogy életének 85. esztendejében 2011. augusztus 21-én elhunyt Herczeg Mihály Hódmezővásárhely díszpolgára, Pro Urbe-díjas tanár, helytörténész, nyugalmazott vásárhelyi levéltárigazgató.

Több száz embert megtévesztő internetes csalókat fogtak el

Több száz embert megtévesztő internetes csalókat fogtak el

Mobilházak eladása volt a csali. A rendőrök a napokban Budapesten fogták el a triót és előállították őket a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságra.
Merre tartanak a vásárhelyi ingatlanárak?

Merre tartanak a vásárhelyi ingatlanárak?

A koronavírus-járvány a hazai ingatlanpiacot negatívan érintette, azonban a vártnál kevésbé rengette meg. Mi a helyzet Vásárhelyen?
Fontos tudnivalók lakásbérlés előtt

Fontos tudnivalók lakásbérlés előtt

Nemrég kiderültek a felvételi ponthatárok, így kezdetét vette az őrült hajsza a jobbnál jobb albérletekért. Vásárhelyről és környékéről is több százan vadásznak.
 

És ezt már olvasta?

Megújult a hódmezővásárhelyi Árpád fejedelem BENU Gyógyszertár
Megújult a hódmezővásárhelyi Árpád fejedelem BENU Gyógyszertár

Régi alapokon, a családi tradíciókat követve.

 
Ismét pályán a kosaras lányok
Ismét pályán a kosaras lányok Megkezdte szereplését a Kosársuli felnőtt női csapata is a 2023/24-es szezonban. Az ellenfél a regnáló bajnok Nagykőrösi Sólymok csapata volt.
 
Családi események Hódmezővásárhelyen 2023-ban
Családi események Hódmezővásárhelyen 2023-ban 2023. 46. hét. Mindannyiunk élete egy csepp a végtelen óceánban... De mi más az óceán, mint ezen cseppek sokasága, amit valami távoli egység mégis összefog...
 
Karácsonykor jön egy hatnapos hosszú hétvége 2024-ben
Karácsonykor jön egy hatnapos hosszú hétvége 2024-ben Nincs jelentősebb változás a 2024-es esztendőben a munkaszüneti napok terén. Ám, mivel egyetlen ünnepnapunk sem esik hétvégére, így 7 hosszú hétvégére készülhetünk.
 
Egy betegséget jobb megelőzni, mint elszenvedni
Egy betegséget jobb megelőzni, mint elszenvedni Beköszöntött az ősz, a tél és ezzel együtt a légúti vírusfertőzések és bakteriális társfertőzések időszaka, így nem árt az óvatosság.
 
A Kosársuli ezúttal gyenge napot fogott ki
A Kosársuli ezúttal gyenge napot fogott ki A Nagykőrös csapatát fogadta november 24-én este az NB I/B Zöld csoportjának 10. fordulójában a Vásárhelyi Kosársuli.
 
Létszámleépítés valódi számokkal
Létszámleépítés valódi számokkal Hiteltelennek tartja a Villeroy & Boch közleménye az egyik helyi sajtóban és a facebookon is felbukkant információkat. Ezzel le kívánják zárni a találgatásokat.