KözéletVárosi elismerések, kitüntetések

2023. július 11., kedd
 
Városi elismerések, kitüntetések

Hódmezővásárhely Egészségügyéért, Közszolgálatáért, Nevelés- és Oktatásügyének Szolgálatáért elismeréseket, továbbá Pedagógus Életműdíjat és Hódmezővásárhely Ifjú Tehetsége díjakat adtak át.

 

 

 

 

 

 

A "Hódmezővásárhely Egészségügyéért" kitüntetést Hódmezővásárhely Közgyűlése alapította.

A rendelet értelmében azon személyek részére adható, akik Hódmezővásárhely egészségügyében legalább 25 évet szolgáltak, akik erkölcsi tisztességgel, emberi megbecsüléssel rendelkeznek és a szakmájukban kimagasló teljesítményt értek el. A kitüntetett egy bronzból készült plakettet kap, amelyet Semmelweis Ignác portréja díszít, és amely Kotormán László szobrászművész alkotómunkáját dicséri.

 

Idén 3 olyan vásárhelyi orvos részesült kitüntetésben, akik valamennyien nyugdíjas koruk ellenére a mai napig végzik gyógyító tevékenységüket.

 

Hódmezővásárhely Egészségügyéért elismerésben részesül Dr. Bálint László háziorvostan szakorvos

1951-ben született Kiskunfélegyházán. Édesapja a Vegyipari Gépgyár villanyszerelője, édesanyja ugyanott üzemi asszisztensnő volt. Egy húga van, Bálint Klára.  

Félegyházán a Petőfi Sándor Általános Iskolába járt, majd a vele szemben lévő Petőfi Sándor Gimnáziumban folytatta tanulmányait. Fiatalon több sportágat kipróbált, többek között a repülést is. Mind között a legkedvesebb a labdarúgás volt, ennek köszönhetően szép sikereket ért el. 1970 januárjában Pécsre került, az ottani Széchenyi Gimnáziumba, ahol kitűnőre érettségizett, majd felvételt nyert a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. 

Az egyetemi évek alatt 1972-ben megnősült, és bár Debrecenbe hívták futballozni, a fiatal pár mégis Pécsen maradt. 

Bekerült a magyar U23-as labdarúgó-válogatottba, akik 1974-ben EB-t is nyertek. 

Az egyetemi klinika orvosai büszkék voltak a sikereire, sokat segítették, támogatták. 

1973-ban megszületett Anita lánya, majd 1976-ban László fia. 

1976-ban válaszút elé került: Pécsen marad és folytatja az egyetemet, a futballt pedig abbahagyja, vagy az egyetemet halasztva felmegy Budapestre és Argentínába utazik a foci VB-re. 

Az egyetemet választotta, levizsgázott és visszaköltözött szülővárosába, Kiskunfélegyházára. Körzeti orvosként dolgozott és a belgyógyászati osztályon is továbbképezte magát. 

1976. novemberében egy év katonai szolgálatra vonult be. Leszerelése után egy sporttiszt csalogatta Hódmezővásárhelyre, és az akkori futballegyesület elnöke is meghívta. Miután bemutatták neki a várost és vázolták a lehetőségeket, nem volt kétsége, hogy el kell fogadnia az ajánlatot. 

1977. november 28 -án lépett be a Rárósi és Jókai utca sarkán található háziorvosi rendelő ajtaján, ahol azóta is dolgozik. 

Hódmezővásárhely közéleti munkájában is részt vett: két és fél cikluson keresztül önkormányzati képviselőként a rendszerváltásban is aktív szerepet vállalt. 

A sportot orvosi munkája mellett sem fejezte be, 1991-ben alapító elnökségi tagja, edzője lett a Magyar Orvosválogatottnak. A számtalan VB-cím, helyezés, világjátékokon aratott sikerek, európai trófeák sok elismerést hoztak, hoznak mind a mai napig, és nagy örömöt jelent számára látni, hogy a fiatalok folytatják a megkezdett munkát. 

Magánéletében 2000-ben változás következett be: először élettársi kapcsolatot létesített, majd 2008-ban feleségül vette Gálfi Ibolyát. 

Jelenleg praxisközösségi tagként háziorvosi munkát végez immár 46 éve a Rárósi utcai rendelőjében. 

 

A Hódmezővásárhely Egészségügyéért díjat megkapta Dr. Szabó Éva csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos címzetes főorvos

Hódmezővásárhelyen született. Szülei, Szabó Mihály és Szabó Mihályné Petrik Éva mindketten tősgyökeres vásárhelyi családból származtak. Édesapja mezőgazdasági gépészmérnök volt, édesanyja tanítóként végzett a helyi tanítóképzőben, 1964-től az akkori Zalka Máté, ma Varga Tamás általános iskola igazgatóhelyettese, majd 1973-től nyugdíjazásáig igazgatója volt. 

Szabó Éva - a Liszt Ferenc Általános Iskola, a Bethlen Gábor Gimnázium, és 1981-ben a SZOTE ÁOK elvégzését követően - a családban kakukktojásként vált az egészségügy dolgozójává.   

Utolsó egyetemi éveiben döntött a gyermekgyógyászat mellett, már akkor elhatározva - életre szóló feladatként - az alapellátást. A szüleivel is folytatott beszélgetések hatására azért választotta ezt a területet, mert úgy érezte, itt tud a legközelebb kerülni a családokhoz, a gyermekek testi-lelki egészségét olyannyira meghatározó környezethez, amelynek ismerete az ellátásukban is sok segítséget jelent. 

1981. szeptember 12-én szerezte meg az általános orvosi diplomámáját, amely után a hódmezővásárhelyi Erzsébet Kórház gyermekosztályán szakorvos-gyakornok lett. 

1986. áprilisában sikeres csecsemő- és gyermekorvosi szakvizsgát tett. 

1999. szeptemberéig a gyermekosztályon dolgozott, utoljára már helyettes főorvosi beosztásban. 

A későbbiekben 5 éven keresztül főállású iskolaorvos volt 3 helyi középiskolában. 

2002-ben megszerezte az iskolaegészségügyi és ifjúságorvosi szakképesítést.  

2006. január 1-től házi gyermekorvos.  

15 évig oktatott az akkori Frankel Leó Szakközépiskola végzős egészségügyi tagozatos osztályában gyermekgyógyászatot, kórházi munkája mellett több, mint 10 éven át végzett Székkutason csecsemő-és gyermektanácsadást, mintegy 15 évig dolgozott a helyi Lurkó Kuckó Magánóvoda, valamint 13 évig a városi bölcsődék orvosaként is.

2019-ig a kórház gyermekosztályán szakorvosi szuper-ügyeletesi feladatot is ellátott. Ez azt jelentette, hogy havonta átlagosan 10 napon keresztül kellett ügyeleti időszakban elérhetőnek lennie, és az ellátásban szükség esetén személyesen is részt vennie. Mindez biztosította, hogy szinten tartsa ismereteit, gyakorlati tudását kórházi feladatkörben is, ami nagyon sokat jelentett szakmai önbizalma megerősítésében. 

Három éve munkáját már nyugdíj mellett látja el.  

Hódmezővásárhely Egészségügyéért díjban részesül Horváth Attiláné Diószegi Katalin körzeti nővér. 

1969 óta dolgozik az egészségügyben, ez 54 évet jelent a betegek szolgálatában. A szegedi 1. Belgyógyászati Klinikán segédápolóként helyezkedett el, majd 1975-ben, munka mellett a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolában általános ápolói szakképesítést szerzett. Dolgozott a Sebészeti Klinikán is, majd 1976 környékén a vásárhelyi kórház sebészeti osztályára került. Innen 1 évre az akkori SZTK-ban tevékenykedett, közben elvégezte a körzeti nővéri iskolát is. A munka és család mellett szerzett érettségi bizonyítványt 1987-ben, utána a Központi Rendelőintézet szemészetén dolgozott.

1990 júliusában körzeti betegápolói végzettséget szerzett, utána az újvárosi felnőtt körzetben helyezkedett el. Három orvos munkáját is segítette ezen a helyen, akik mind meg voltak elégedve tevékenységével. Sr. Süli Kálmán, Dr. Szabó Mária és Dr. Deák Gábor főorvos mellett dolgozott, illetve dolgozik jelenleg is.

Tíz éven át a városi ügyeletben is részt vett.

1992 májusától végzi munkáját körzeti nővérként az újvárosi háziorvosi rendelőben.

Az emlőrák ellen végzett áldozatos munkájáért, valamint a vastagbélrákszűrésben való közreműködéséért az Egészséges Vásárhely Program munkacsoportjától elismerő oklevelet kapott.

Másodállásban az otthoni szakápolásban és a hospice ápolásban is részt vett több éven keresztül.

 

A Közgyűlés "Hódmezővásárhely Közszolgálatáért" kitüntetés adományozhat azoknak a nyugdíjas köztisztviselőknek, kormánytisztviselőknek, közszolgálati dolgozóknak, akik legalább 30 éven keresztül a köz szolgálatában álltak, és szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtottak. A kitüntetést évente legfeljebb egy személy kaphatja.

Az idei évben a „Hódmezővásárhely Közszolgálatáért” kitüntetést Ábrahám László nyugalmazott köztisztviselőnek adományozta a Közgyűlés.

Ábrahám László 1975 december 25-től 2012. július 30-ig dolgozott a Polgármesteri Hivatalban és annak jogelődjénél. 1975-ben a Városi Tanács VB. Pénzügyi Osztályára nevezték ki adóügyi előadó munkakörbe. Ezt követően bejárta a Hivatal különböző területeit, szabálysértési előadóként, adócsoport vezetőént, igazgatási területen hatósági ügyintézőként végezte munkáját.

A közszolgálatban eltöltött több mint 36 év alatt munkáját mindig lelkiismeretesen, megbízhatóan, a követelményeknek való megfelelésre törekedve végezte. Tudásával szívesen segítette a fiatal munkatársak szakmai fejlődését. Barátságos természete folytán vitathatatlan érdemei voltak a kiegyensúlyozott, nyugodt munkahelyi légkör biztosításában.

 

A városi címek, kitüntetések és elismerések adományozásáról szóló 47/2020. évi önkormányzati rendelet 21. §. értelmében a Közgyűlés „Pedagógus Életműdíj” kitüntetést adományozhat azon nyugdíjas pedagógusoknak, Hódmezővásárhelyhez kötődő személyeknek, akik a nevelő-oktató munkában legalább 30 éven keresztül tartósan kiemelkedő pedagógusi-oktatói-nevelői tevékenységet végeztek. Évente legfeljebb egy díj adományozható.

Munkássága elismeréseként az idei évben Pedagógus Életműdíjban részesül a Közgyűlés határozata alapján Lakatos-Tóth István matematika-fizika szakos tanár.

Lakatos Tóth István több mint három évtizeden keresztül tanított matematikát és fizikát a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban. Emellett több éven át igazgatóhelyettesi feladatokat is ellátott, továbbá rendszeresen érettségiztetett vizsgaelnökként.

Sikeres oktatói munkáját jól mutatják diákjainak kiemelkedő eredményei, iskolai éveik alatt versenyeredmények formájában, később sikeres egyetemi és karrierutakként.
Nem csak a tananyag átadására törekedett, a tanulók szemléletét is formálta, oktatott és nevelt is egyben. Diákjai évtizedek multán is tartják vele a kapcsolatot, rendszeres résztvevője a korábbi évfolyamok érettségi találkozóinak.

Pályafutása elismeréseként 2009-ben Graphisoft-díjban részesült, 2014-ben megkapta a Beke Manó Emlékdíj második fokozatát, 2017-ben Grezsa Ferenc – Kertész Eszter-díj kitüntetettje.

 

A városi címek, kitüntetések és elismerések adományozásáról szóló 47/2020. évi önkormányzati rendelet 22. §. értelmében a Közgyűlés "Hódmezővásárhely Nevelés- és Oktatásügyének Szolgálatáért" kitüntetést adományozhat azoknak a dajkáknak, pedagógiai munkát segítőknek, akik legalább 25 éven keresztül kiemelkedő eredményességgel tevékenykedtek.

Munkássága elismeréseként a 2023-as évben a Közgyűlés határozata alapján Cselőtei Katalin matematika-fizika szakos oktatónak adomnyozta.

Cselőtei Katalin matematika-fizika szakos középiskolai tanárként végzett 1982-ben a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, és azonnal elhelyezkedett a pedagógus pályán. Több vásárhelyi középiskolában (Gregus Máté Szakközépiskola, Kalmár Zsigmond Szakgimnázium) eltöltött év után 2021 szeptembere óta a Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikumban tanít teljes állásban, a természettudományi munkaközösség megbecsült tagjaként.

Kiemelkedően eredményes a közismereti oktatásban, kiváló módszertani kultúrával dolgozik a felzárkóztatás és a tehetséggondozás területén is. Gyakorlatorientált, tevékenységközpontú, tanulási eredmény alapú módszereket alkalmaz. A tanulási-tanítási folyamatban rendszeresen használja a digitális eszközöket, azokat tudatosan a pedagógiai céljainak megfelelően, rutinszerűen alkalmazza. Munkájában épít a tanulói kreativitásra, jól kezeli a tanulói sokszínűséget, az egyéni ötleteket, kezdeményezéseket támogatja.

Évek óta koordinálja és szervezi iskolai szinten a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt, ahol munkájának köszönhetően évről évre bővül a nevezők száma, idén az iskola 40 diákja jelentkezett a kihívásra és kiemelkedő 2. és 8. helyezést ért el a tanulóival.

 

A városi címek, kitüntetések és elismeréske adományozásáról szóló 47/2020. évi önkormányzati rendelet 23 §. értelmében:

A Közgyűlés „Hódmezővásárhely Ifjú Tehetsége” díjat adományozhat azon tanulóknak, csapatoknak, akik országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a szellemi gyarapodás területén kiváló példát mutattak, hozzájárulva ezzel Hódmezővásárhely város jó hírnevének öregbítéséhez. Évente legfeljebb három díj adományozható.

Az idei évben a közgyűlés Futó Máriát és Szőke Zitát részesítette a „Hódmezővásárhely Ifjú Tehetsége” kitüntetésben.

 

Futó Mária az Országod Szakmai tanulmányi Versenyen harmadik helyezést ért el. Három napig tarott a megmérettetés, sok-sok izgalom, megannyi élmény és tapasztalatszerzés kísérte a döntőt. Ezt megelőzően a Szakma Kiváló Tanulója Verseny középdöntőjén (Keszthelyen) második lett, így jutott el a budapesti Szakma Sztár Fesztiválra.

 

Szőke Zita kiváló úszó, amellett, hogy jó tanuló is. Felnőtt országos úszóbajnokságokon vesz részt. Országos bajnokságon Budapesten, áprilisban, a B döntőben lett 6. (60 m pillangó), illetve 8. helyezett (100 m pillangó). A Rövidpályás Országos Úszóbajnokságon Kaposváron 100 m mellúszásban 2. helyezett lett. Szerepelt Szabadkán az Autumn Cup-on, ahol egy első és két második helyezést ért el a selejtezőben. A Ciklus-záró Nemzetközi Úszóversenyen, Hódmezővásárhelyen a selejtezőben több első helyezést is szerzett. Zita nagyon kedves, ugyanakkor nagyon céltudatos lány, a jövőben egyetemi ösztöndíjjal az Egyesült Államokban fog továbbtanulni.

 

 
 
VH
 

Olvassa el ezt is!

Struccfarmnak álcázott kender ültetvény

Struccfarmnak álcázott kender ültetvény

Hódmezővásárhelyen alakítottak ki indiaikender-ültetvényt. Vádat emeltek két férfival és egyikük élettársával szemben.
Építik a Tóth malom utca hiányzó szakaszát

Építik a Tóth malom utca hiányzó szakaszát

Szeptembertől nem kell majd a Tóalj és a Kaszap utca felé kerülni azoknak, akik Újváros, vagy éppen Hódtó felől közlekednének Szegedre.
Családi események Hódmezővásárhelyen 2023-ban

Családi események Hódmezővásárhelyen 2023-ban

2023. 49-52. hét. Mindannyiunk élete egy csepp a végtelen óceánban... De mi más az óceán, mint ezen cseppek sokasága, amit valami távoli egység mégis összefog...
Eltörölték a földadót

Eltörölték a földadót

Több mint kilencven település, köztük fideszes és független vezetésűek is adóztatták a földtulajdonosokat. Eltörlésével a nagybirtokosok járhatnak jól.
 

És ezt már olvasta?

Családi események Hódmezővásárhelyen 2024
Családi események Hódmezővásárhelyen 2024 2024. 14. hét. Mindannyiunk élete egy csepp a végtelen óceánban... De mi más az óceán, mint ezen cseppek sokasága, amit valami távoli egység mégis összefog...
 
Díjazták az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítóit
Díjazták az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítóit Átadták a XXXI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítói részére meghirdetett elismeréseket. A háromnapos rendezvényen 220 kiállító lesz.
 
Április 16. - A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16. - A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja

A vásárhelyi zsinagóga órája mind a mai napig azt az időpontot, 10 óra 10 percet mutatja, amikor 1944. június 16-án elhurcoltak a városból 737 zsidó polgárt.

 
Nemzetközi konferencia és Észak-afrikai professzorok Vásárhelyen
Nemzetközi konferencia és Észak-afrikai professzorok Vásárhelyen A Mezőgazdasági Kar első ízben rendez Erasmus Week rendezvénysorozatot, melynek apropója a Wellman Oszkár Nemzetközi Tudományos Konferencia.
 
Szeged, Tisza-part és SZIN-es buliforgatag készül
Szeged, Tisza-part és SZIN-es buliforgatag készül Már több, mint félszáz fellépő ismert az idei nyárzáró buli előadói közül. Ne feledjük: augusztus 28-31, Szegedi Partfürdő.
 
Elfogták a tavaly óta keresett vásárhelyi tolvajt
Elfogták a tavaly óta keresett vásárhelyi tolvajt Egy idős hódmezővásárhelyi nőt beengedett a lakásába, mivel segített neki a táskái cipelésében.
 
A Kosársuli már csak az 5-8. helyért folytatja a bajnokságot
A Kosársuli már csak az 5-8. helyért folytatja a bajnokságot A Veszprém remek csapatmunkával, demoralizáló triplákkal és szoros védekezéssel hasonló módon lerohanta a kezdés után a Vásárhelyi Kosársulit.