Kultúra, oktatásNemzeti ünnepünk elé - A 48-as Olvasókör

2018. március 14., szerda
 
Nemzeti ünnepünk elé - A 48-as Olvasókör

Hódmezővásárhelyen a 48-as hagyományok legszívósabb őrzői a paraszti olvasóegyletek voltak. Általuk Kossuth személyisége, szelleme élt tovább: „szabad nép a hazának és szabad haza a szabad népnek.”

 

 

 

 

 

Hódmezővásárhelyen a 48-as hagyományok legszívósabb őrzői a paraszti olvasóegyletek voltak. A paraszti olvasóköri mozgalom a kiegyezés körüli években indult, és azután rohamosan terjedt.

Az elsőt, a Tabáni Olvasókört 1869-ben alapította Szamecz András, akinek személyisége és egész élete összefonódott a szabadságharccal és a 48-as eszmékkel. Életútja bizonyítja elkötelezettségét. A Szamecz András alapította olvasókört, amelyet I. 48-as Olvasókörnek is neveztek, az önművelődés, tanulás, olvasás szorgalmazásával, szervezeti felépítésével, kulturális tevékenységével mintául szolgált az őket követő többi egyesületnek, olvasókörnek.

 

Az 1880-as, 1890-es években felgyorsult az egyletek alakulásának üteme, különösen gyorsan szaporodtak a külterületi tanyai olvasókörök. Közösen szervezték ünnepeiket, társas összejöveteleiket, melyek között előkelő helyet foglalt el minden évben március 15-e megünneplése. Az olvasókörök közül a Szamecz vezette I. 48-as Olvasókör volt az, amely elsőként került kapcsolatba Kossuth Lajossal.

Az 1874-ben alakult Tabáni IV. Olvasókör szintén elnökén, Ábrai Károlyon keresztül került közvetlen kapcsolatba a Turinban élő Kossuthtal. Ábrai, aki 1877 és 1884 között a város polgármestere, egyik megvalósítója volt a Gosztonyi Sándor által javasolt díszpolgári cím adományozásának. Kossuth 1881-ben Ábrai Károlynak címezte azt a levelet, amelyben megköszönte díszpolgárrá választását.

 

1880. március 15-én a IV. Olvasókör társasestélyén, ahol tisztviselők, iparosok, kereskedők, de legnagyobb számban tisztes korú gazdálkodók vettek rész, Schwarz Mór tanár, a kör alelnöke mondott ünnepi beszédet. Eközben megjelent az I. Olvasókör küldöttsége, és azt indítványozta, hogy Kossuth Lajoshoz a két kör közösen küldjön táviratot. A kör tagjai éljenzéssel fogadták a javaslatot, e célra gyűjtést rendeztek, és a távirat megfogalmazásával és elküldésével Matók Béla ügyvédet bízták meg. A távirat így hangzott: 

"Kossuth Lajos úr volt kormányzó és hazánkfia Cologno al Baraccone. Az örökké emlékezetes 1848-ik évi március 15-ének eredménye, melynek folytán tizennégy millió jobbágy egy millió nemessel összeolvadván... igyekeztek egymást a hazaszeretetben felülmúlni, oly szoros összeköttetésben áll szeretve tisztelt hazánkfia nagy nevével, hogy az a késő unokák által is csodálkozással és áldással fog említtetni. Engedje meg ez alkalomból újólag kifejezést adni ragaszkodásunknak, óhajtván, hogy a Mindenható életét megelégedéssel és erővel megáldván tanúja lehessen a magyar nemzet jobb jövőjének, hazaszeretetének és szorongatott helyzetbőli megszabadulásának. A h.m. vásárhelyi olvasó népkörök 1880. március 15-iki társas estélyén lett megbízásból: Matók Béla, Fekete Ödön." 

 

Ábrai Károly volt az elnöke a IV. Olvasókörnek akkor is, mikor 1885. augusztus 25-re, Lajos napjára a kör egy díszes ezüst tintatartót küldött Kossuthnak.  A megajándékozott  november 5-én kelt levelében köszönte meg a figyelmességet. Részletesen és hosszan fejtegeti politikai hitvallását, melynek lényegét röviden így foglalta össze:  "szabad nép a hazának és szabad haza a szabad népnek."  Amint a továbbiakban leírja, a szabad nép - azaz a mondat első fele - úgy ahogy megvalósult, a demokráciáért tovább kell küzdeni. A mondat második fele: a szabad haza, a nemzet függetlensége még mindig olyan cél, amiért harcolni kell, kitartó küzdelmet kell folytatni annak megvalósításáért. Ezután elismeri, hogy különösen az ország fővárosa sokat fejlődött, de hangoztatta, hogy a vidéki városok fejlődésének, kulturális, gazdasági téren történő előrehaladásának, regionális szerepük kibontakoztatásának is fontos szerepe lesz a jövőben. Mindez a nemzeti jólét nélkülözhetetlen feltétele.

 
 
VH
 

Olvassa el ezt is!

Mezei Futó Diákolimpia volt Vásárhelyen

Mezei Futó Diákolimpia volt Vásárhelyen

Idén is a Hód-mentor SE rendezte meg Hódmezővásárhely legnagyobb diáksport eseményét, a Mezei...
Ünnepi programok március 15-én

Ünnepi programok március 15-én

Hódmezővásárhelyen az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emléke előtt tisztelgő városi...
 

És ezt már olvasta?

Miért hagytuk, hogy így legyen? - A megszállás más megvilágításban
Miért hagytuk, hogy így legyen? - A megszállás más megvilágításban A magyar katonák két hónapig voltak csehszlovák területen. A sajtó a bevonulásról annak első napján csak egy szűkszavú, „mínuszos” hírben emlékezett meg. Képekkel.
 
90 éves Csende Lajos
90 éves Csende Lajos A háború alatt elvitték leventének, utána visszakerült Vásárhelyre. A helyi Közúttól ment nyugdíjba.
 
90 éves Somogyi Antal
90 éves Somogyi Antal Traktorosként kezdett dolgozni az Állami Gazdaságban. Itt ismerkedett meg feleségével, 1962-ben átköltöztek Hódmezővásárhelyre.
 
Együtt gondolkodás és alkotás
Együtt gondolkodás és alkotás A vásárhelyi Kerámia Szimpózium nyílt napján kiállítással emlékeztek meg Hódmezővásárhely és francia testvérvárosa, Vallauris fél évszázados együttműködéséről. Képekkel.
 
Lendületben a vásárhelyi Kosársuli
Lendületben a vásárhelyi Kosársuli A fantasztikus salgótarjáni bajnoki rajtot követően szerdán Tiszaújvárosban az NB I/B -ben a koncentrált támadójáték és a nagyszerű küzdés eredményt hozott.
 
Múltidézés a háborús levelezőlapok által
Múltidézés a háborús levelezőlapok által A hódmezővásárhelyi származású Benyhe Zsuzsanna nagyapjának, Héjja Imre, és két bátyjának a levelezését mutatta be.
 
Változások várhatók 2020 után
Változások várhatók 2020 után Az Agrárkamara a gazdaságonként igényelhető támogatások összegének maximalizálását csak a területalapú alaptámogatásnál tartja elfogadhatónak.